Sàn XTB lừa đảo hay uy tín?

0 votes
asked Sep 6, 2022 in Cell Tracking by hethongtienao (1,620 points)

XTB là sàn giao dịch forex nổi tiếng nhất hiện nay, thành lập vào năm 2002 và đang hoạt động trên hơn 13 quốc gia, có chứng chỉ hoạt động hợp pháp từ CySEC và FCA, KNF, IFSC, gồm hai dạng tài khoản XTB Standard và Pro với tỷ lệ đòn bẩy 1:5000 và Spread giãn nở từ 0.28 pip.

Xem chi tiết đánh giá sàn XTB tại: https://hethongtienao.com/xtb/

Please log in or register to answer this question.

Welcome to Bioimagingcore Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...